بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 20 تير 1393

میکشم، میکشم، هر که برادرش را کشتم!

میکشم، میکشم، هر که برادرش را کشتم!
-----------------------------
این شعار را به مناسبت جنایت های اخیر اسرائیل در نوار غزه نوشتم. این هم بخشی از اطلاعیه ی یکی از احزاب ایرانی. امیدوارم شرح این آدمکشی ها روی رادیو تلویزیون های برونمرزی تأثیر مخربی نگذارد و یک وقت چیز بدی راجع به اسرائیل نگویند که موجب چائیدن دهانشان بشود و کار دست بخش حسابداری بدهند!:

بمبارانهای بربرمنشانه و فاشیستی نوار غزه در چند روز اخیر ادامه کشتار و تجاوزیست که بیش از 06 سال ادامه دارد. این آدمکشی اسرائیل باردیگر نشان میدهد که وی هرگز هوادار حتا دولت کوچک مستقل فلسطینی نیست ودرپی آن است که همه سرزمین فلسطین را درسته ببلعد.مردم را کشتار کند، بی خانمان نماید، بتاراند، تبعید کند و باقیمانده را درجامعه یهودی حل نماید. این ایدئولوژی دولت اسرائیل است، ایدئولوژی صهیونیستی، نژاد پرستانه و فاشیستی که راهنمای عمل اوست.

تعرض گسترده اخیر – توسط هواپیماهای شکاری، بمب افکنها و توپخانه سنگین – تا بحال قریب به 06 کشته و صدها تن از مردم غزه را مجروح کرده است. آدمکشان و تروریستهای صیهونیست – بکلی بی اعتنا نسبت به اعتراض خلقهای عرب و خشم مردم در سراسر جهان – غزه را بمباران میکنند. صیهونیستها، از سوئی کودکان را به قتل میرسانند، آگاهانه زیر بنای حیاتی مردم، پمپ آب و کارخانه برق و بیمارستان و مدرسه و مناطق مقدس مردم که پناگاه آنهاست را بمب باران، ویران میکنند، احساسات انسانی میلیونها نفر را مورد تمسخر قرار میدهند، تروریسم دولتی بکار میبرند و از طرف دیگر – بیشرمانه – مدعی اند که گویا «مشغول مبارزه بر علیه تروریسم هستند»! و یا برای حفظ « ارزشهای دنیای متمدن میجنگند!! » زهی بیشرمی!
به بیانیه ی حزب کار ایران (توفان) اضافه میکنیم که بیشرمی دولت اس.اس.رائیل و جمهوری اس.اس.لامی، زهی بردار نیست!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی