بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 1 خرداد 1392

گفتا به یک وَرِش!

گفتم طرف دوباره کلا رفته بر سرش - گفتا به یک ورِش
شعر داغی از لاغگو

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی