بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 22 اسفند 1391

فال چاوز

«ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است»
که مادرم بغل این غریبه میمون است!
غزلی در رابطه با عکس بی ناموسی. از «لاغگو» در سایت گویا

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی