بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 17 بهمن 1391

در سالگرد انقلاب

آمد و با همۀ پختگی ام، خامم کرد
ملت زنده بُدم، امت اسلامم کرد
بر درختی که خودم کاشتم، آویخت مرا
با طنابی که خودم بافتم، اعدامم کرد

هادی خرسندی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی