بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 9 آبان 1391

پاسخی به بی دین های لائیک یاوه گو

پاسخی به بی دین های لائیک یاوه گو - طنزی است خواندنی از «لاغگو» در «گویا»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی