بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 9 آبان 1391

صیغه در کوپه

اجرای صیغه در کوپه – تا اینجا که رو به راه شده:
------------------------------------------------
استکهلم – پنجشنبه 8 نوامبر – تلفن: 490 99 513 - 08
گوتنبرگ – شنبه 10 نوامبر – تلفن: 91 69 15 - 031
-------------------------------------------------
آمستردام – جمعه 7 دسامبر – تلفن: 134 500 24 06
روتردام – شنبه 8 دسامبر – تلفن: 134 500 24 06
دن هاخ – یکشنبه 9 دسامبر – تلفن: 134 500 24 06
----------------------------------------------------
اتاوا – جمعه 21 دسامبر – تلفن 4700 889 - 613
مونترال – شنبه 22 دسامبر- تلفن: 9692 996 -514
تورنتو – یکشنبه 23 دسامبر- تلفن: 92 00 292 - 647
ونکوور – جمعه 28 دسامبر - تلفن: 4086 765 - 604
کلگری – شنبه 29 دسامبر- - تلفن:
---------------------------------------------------------
لندن - چهارشنبه 6- پنجشنبه 7- جمعه 8- و شنبه 9 فوریه

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی