بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 28 مهر 1391

دو توضیح بعدی در بارۀ خانم سیما بینا

این دو مورد در فیسبوک اضافه شد شما هم داشته باشید:
یکی اینکه در همۀ این احوال و سیماستائی های من، سهم نوازندگان، این بزرگان هنرمند وطن فراموش نشود. نیز سرایندگان.
دوم:
گاهی لازم است که آدم آنچه شب نوشته پست نکند و بگذارد فردا هم یک نگاهی به آن بیندازد! مادربزرگم میگفت عجله در فیسبوک کار شیطان است! دیشب حواسم نبود که ممکن است کسی فکر کند که من با این مقدمه چینی ها میخواهم اجرای این ترانه را به گردن سیماخانم بیندازم. اصلاً چنین نیست و من فکر اجرا هم اصلاً نبودم. صلاح هم نمیدانم که سیماخانم با آن لٌری شیرینی که خوانده اند، دوباره با کلام دیگری بخوانند. حضور ایشان در انشای دیشب من برآمده از عشق و احترامی است که به این هنرمند و پژوهشگر یگانۀ وطن دارم. صدا و ترانه ها به کنار، اگر همت و دانش و زحمت سیما نبود بخش بزرگی از موسیقی محلی-مردمی (فلکلوریک) ما گم و گور شده بود. نه لیلا خانمی میماند و نه قمرانی ..... سیما استان به استان و منزل به منزل رفت و سینه به سینه شنید و زفت و رفت کرد. («ضبط» به تنهائی نمیرساند!) لالائی های کودکی من و شما را از چهارگوشۀ ایران چه کسی جمع آوری کرده و مادرانه خوانده؟

این ترانه لری را بشنوید و بعد «وطنم» مرا بخوانید. چندین نفر اینجا و آنجا نوشتند اشکمان درآمد. خب پس چی؟ خیال میکنید من موقع نوشتنش داشتم داجبال بازی میکردم؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی