بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 28 مهر 1391

ترانه «جای تو خالی وطنم»


ترانه «جای تو خالی وطنم»
------------------------------
این تازه ترین ترانۀ من است برای ایران. بعد از («گربه هه» و «گاهی وقتا»). مال تقریباً یک سال پیش است که حالا آمادۀ انتشار میشود. پیش از آن دوست دارم مقدمه اش را بهتان تحمیل کنم!
من هر وقت دلم میگیرد و میخواهم گریه کنم به سیما بینا گوش میدهم. هروقت هم شاد و سرحالم و نمیخواهم گریه کنم باز سیما گوش میدهم! عشق من به صدای سیما حدیث پنهان نیست. دوست من «قویمی» تا وقتی در لندن رادیو داشت هر وقت با من مصاحبه میکرد پشت بندش یک سیما برایم پخش میکرد و حالا هم که در رادیو فرداست هر وقت بعد از مصاحبه، فرصتی بوده، مرا و شنوندگان را به ترانه ای از سیما بینا دعوت کرده است.

چرا من و خیلی های دیگر عاشق کارهای سیما هستیم جوابی گسترده دارد که از عهدۀ من برنمیآید! یکیش اینکه من و ما با صدای سیما بزرگ شده ایم. من شنوندۀ برنامۀ کودک رادیو بودم و او خواننده‏اش. با چند سال اختلاف سن. که البته اختلاف از من بود! من چند سال پیش از او در خراسان به دنیا آمدم. البته پدرم یزدی بود. (حیفم آمد نگویم!) الان هم هر وقت فرصتی باشد خودم را به شهر کلن میرسانم و به دیدار سیما و شوهرش مهندس حسن عباسی میشتابم.
قصۀ اینکه چه شد که این سروده یا شعر یا ترانه، آمد و نوشتم، و اینکه آن شب چقدر هشیار بودم در استکهلم، میماند برای چند هفتۀ دیگر که حتماً مینویسمش. (ببینم میتوانم اسم افرادی را که در مجلس بودند بیاورم یا نه؟)
هرچه بود از دولت سر این لری خواندن سیماخانم بود که آن آهنگ و ملودی، مایۀ کار من شد و واژه ها گوئی با صدای او از ذهن من میگذشت و بر کاغذ میآمد. خوب است شما هم آن را بشنوید (اینجا) تا در حال و هوای ملودیش قرار بگیرید.
-----------------------
شب و روزم پره از فکر و خیالت وطنم
گوشه چشممه بارون شمالت وطنم
گاهی وقتا که دلم توی هوات پر میزنه
برمیگرده خونۀ بچگیمو در میزنه

از تو دورم ندارم شوری و حالی وطنم
پیش من جای تو خالی وطنم
-------------------
به غریبی اومدم از راه و بیراه وطنم
دلم من مونده هنوز توی فرودگاه وطنم
یه روزی غصه رو از جان تو بیرون میکنم
برمیگردم من و شهراتو چراغون میکنم

از تو دورم ندارم شوری و حالی وطنم
پیش من جای تو خالی وطنم
------------------
منم و خاطره های همه خوبت وطنم
موجای روشن دریای جنوبت وطنم
گاهی وقتا که دلم توی هوات پر میزنه
برمیگرده خونۀ بچگیمو در میزنه

از تو دورم ندارم شوری و حالی وطنم
پیش من جای تو خالی وطنم

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی