بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 25 مهر 1391

خدا شاه را بیامرزد!

دوستم میگفت: برادرم در انگلستان در یک موسسه ای کار میکند. با مدیر ایرانیش درگیر اضافه حقوق است. آقای مدیر (که از دولتمردان زمان شاه است) بالاخره دو ماه پیش راه حل پیدا کرده. به کارمند ناراضی گفته: «یک تلویزیونی در لندن راه اندازی شده به اسم «رها». برو بگو یک شغلی هم به تو بدهند که دیگر از ما اضافه حقوق نخواهی!»
دوستم میگفت: ما داریم در طنز زندگی میکنیم و مثل ماهی در طنز شناوریم، تو دلت خوش است که طنز میآفرینی!!
گفتم خدا شاه را بیامرزد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی