بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 5 مهر 1391

احمدی نژاد ...... «گُه خورده!»

احمدی نژاد در جواب یکی از وکلای مجلس گفت «گُه خورده!» - عصر دوشنبه. بی.بی.سی فارسی
(بی.بی.سی فارسی میکوشد خبر را تکذیب کند. صبح چهارشنبه)
--------------
حرف زشتی زده است انچوچک
که وکیلان شده اند آزرده
تا از آنان بشود رفع ملال
خبر آمد که خودش هم خورده!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی