بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 6 شهريور 1391

انتری که لوطیش مرده بود!

مقاله و لینکی با ایمیل آمد به قلم فریبرز سنجری، نگاه کردم دیدم راجع به پرویز ثابتی مقام امنیتی رژیم شاه است که حالا خودش شده است لوطی برای انتری جویای نام که عرفان قانعی فرد باشد. میگذارمش اینجا که جنایت های ساواک را فراموش نکنیم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی