بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 5 شهريور 1391

مجموعۀ سروده ها در فیسبوک

آتیش زدم به مالم. قرار بود کتاب شعر دربیارم. حالا دارم شعرهای انتخابی را چندتا چندتا روی فیسبوک میگذارم. (خوبیش این است که دیگر کسی کتاب را نمیخرد!) خلاصه یواش یواش بشتابید که روزی چندتا شعر را از دست میدهید اگر نشتابید. (البته شعرها جائی نمیرود. یکخرده میرود پائین تر) پس بزن بریم به فیسبوک! ضمناً یادتون نره لایک بزنید.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی