بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

لاغگو و سنجه های سکسی مقام امنیتی و نوچه اش

نگاهی به صادق خلخالی تحصیلکردۀ رژیم شاه (پرویز ثابتی) و نوچه اش عرفان قانعی فرد از دید «لاغگو»
--------------
و طنز شیرینی حمیدرضا رحیمی در «هزل داتکام» hazl.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی