بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 16 ارديبهشت 1391

قار قارست در تله ویزیون - دار دارست در تله ویزیون ....

یک شعر جدید دارم. راجع به تلویزیون های فارسی و شعور بیننده و شرمساری تکنولژی.
قار قارست در تله ویزیون - دار دارست در تله ویزیون ....
خودم که خوشم آمد. نظر شما چیست؟
http://news.gooya.com/columnists/archives/140035.php

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی