بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

آآقای خزعلی، قاشق!، آقای واحدی، قاشق!

طنزی کوتاه و خواندنی در رابطه با اپوزیسیون داخلی رژیم. یعنی آنها که میخواهند انقلاب اسلامی را به دندان بکشند و با همۀ مخالفت هائی که با رژیم دارند، آن را نجات دهند و انشالله خودشان مسئول منکرات شوند!
از لاغگو - در "گویانیوز"

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی