بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 22 فروردين 1391

طنز خواندنی هفته: آیا ما به آخوندها معتادیم؟

آیا ما به آخوندها معتادیم. نوشته «لاغگو» در «گویانیوز»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی