بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 فروردين 1391

دو طنز خواندنی. غافل نشوید!

عفو ملوکانه در سالروز فاطمه زهرا لاغگو در "گویا"
----------------
حمیدرضا رحیمی در "هزل داتکام"

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی