بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 6 فروردين 1391

بهترین طنزی که در سال گذشته خواندم

سایت روز (روزآنلاین) از من پرسید «بهترین طنزی که در سال گذشته خواندم.» کدام بوده. که البته منظورشان در محدودۀ فارسی خودمان بود. این هم انتخاب من!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی