بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 18 اسفند 1390

پیام اهل ادب و هنر به اصغر فرهادی

جمعی از اهل ادب و هنر پیام شادباشی برای اصغر فرهادی امضا کرده اند:
نعمت آزرم، رضا براهنی، شهرنوش پارسی پور، ناصر پاکدامن، نسیم خاکسار، جلیل دوستخواه، علی اصغر حاج سیدجوادی، اسماعیل خویی، اکبر ذوالقرنین، ساناز صحتی، بتول عزیزپور، محمود عنایت، کیان کاتوزیان، داریوش کارگر، کاظم کردوانی، احمد کریمی حکاک، رضا مرزبان، اسفندیار منفردزاده، باقر مؤمنی.
متن پیام در پی است.

هنرمند ارجمند، آقای اصغر فرهادی
با شادمانگی، دست¬یابی به جایزه¬ی اسکار سال ٢٠١٢، برای بهترین فیلم غیرانگلیسی¬زبان را، به شما و یکایک آنانی که در شکل¬یافتن فیلم ارزشمند «جدایی نادر از سیمین» در کنارتان بوده¬اند، تبریک می¬گوییم. فیلمی که در هر نمایش، از استقبال گسترده¬ی خاص و عام برخوردار شد و جایزه¬ی اسکار، اوج منطقی موفقیت¬های آن بود.
به یُمن موفقیت فیلمِ گرانقدر شما در ارائه¬ی تصویری انسانی و راستین از جامعه¬ی امروز سرزمینمان، نام ایران و هنر ایرانی در پیشانی خبرهای جهان جای گرفت و چهره¬ای دیگر از هنر سینمای مستقل ایران به جهانیان شناسانده شد؛ هنری که در تمامی این سال¬ها، با وجود همه¬ی بندها و زنجیرها و نظارت¬ها و سانسورها، که آخرین نمونه¬هایش، محکومیت این و آن کارگردان، توقیف و زندانی¬کردن مستندسازان و انحلال و تعطیلی خانه¬ی سینمای هنرمندان رنجدیده¬ی ایران بوده، پایدار و شکوفا مانده است.
همراه با شادی دست¬یابی به جایزه، کلام شما نیز در یادهامان خواهد ماند که یادِ ایران بودید؛ که یاد از فرهنگ ایرانی کردید؛ که در روزگارِ «سخن از جنگ و ترس و رعب»، از مردمی یاد کردید که «به تمام تمدن¬ها و فرهنگ¬ها احترام می¬گذارند»؛ و با همین کلامتان، پیام¬رسان شادی¬خواهی این فرهنگ برای مردمان همه¬ی سرزمین¬ها شدید.
تن و جانتان پُرتوان.
یازدهم اسفند ١٣٩٠/ اول مارس ٢٠١٢
با مهر
نعمت آزرم، رضا براهنی، شهرنوش پارسی¬پور، ناصر پاکدامن، نسیم خاکسار، جلیل دوستخواه، علی¬اصغر حاج¬سیدجوادی، اسماعیل خویی، اکبر ذوالقرنین، ساناز صحتی، بتول عزیزپور، محمود عنایت، کیان کاتوزیان، داریوش کارگر، کاظم کردوانی، احمد کریمی حکاک، رضا مرزبان، اسفندیار منفردزاده، باقر مؤمنی.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی