بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 3 اسفند 1390

اصلاح فحش و فضیحت به رهبران حامی بشار اسد. روسیه و چین یادم رفته بود!

های تو ای بی سر و بی پا پوتین
های تو ای رهبر دیوث چین

ای کامرون مردک بی رگ ببین
گامبوی بدذات پدرسگ ببین

ای اوباماجان پدرسوخته
چشم فرو بسته و لب دوخته

سرکوزی ای احمق یک در میان
ای تپلی مرکل جرمانیان

های شما مابقی رهبران
قدرتتان رفته کران تا کران


برین گم شین بابا. حیف فحش که
آدم به شما کاسبکاران بی معنی
مفتخور جنایت پیشه بده. گورباباتون.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی