بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 1 اسفند 1390

سپاس هادی خرسندی از همه! و از رادیو فردا

سپاس هادی خرسندی از همه! و از رادیو فردا
همه، منظورم همۀ آنهائی است که تکذیب مرا در بارۀ انتساب آن شعر رکیک، در فیسبوک و وبلاگشان بازتاب دادند. نیز سپاس از رادیو فردا که در مورد این تکذیبیه با من مصاحبه کرد.
مصاحبۀ شفاهی و کتبی حسین قویمی با من در رادیو فردا، اینجاست:

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی