بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 24 بهمن 1390

تقاضای کمک هادی خرسندی از هموطنان

باز شعر مبتذلی که ردیفی رکیک دارد و با «من ای رهبر» یا «الا رهبر» شروع میشود با اسم و عکس من بطور گروهی برای دیگران ایمیل میشود. از هموطنان خواهش میکنم چه این به اصطلاح شعر را دیده باشند، چه ندیده باشند، در فیسبوک ها و سایت هاشان این را بازتاب دهند. پیشاپیش سپاسگزاری میکنم. هادی خرسندی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی