بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 19 بهمن 1390

شیرین و برنده، طنزهای شاعر و نویسندۀ کارکشته

هزل داتکام بروز شد. طنز شیرین دکتر حمیدرضا رحیمی را از دست ندهید.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی