بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 4 شهريور 1390

کارتونيست سوري و پرزيدنت خاتمي

FarzatJang.jpg
حمله وحشيانه ناشناس ها به علي فرزات کارتونيست جهاني سوريه، توجه هموطنانمان را به کارهاي تحسين برانگيز او جلب کرد. ما در نشريه اصغرآقا (کاغذي و چاپي و يادش به خيري!) خيلي به کارهايش ناخنک ميزديم. اين کارتونش هيولاي جنگ را نشان ميدهد که بچه اي را ميخورد. طنز تيز قلم فرزات اينجا رخ مينمايد که چهره هيولا را از چکمه سربازي کشيده است.
همزبان با خبر غم انگيز بستري شدن اين هنرمند بزرگ، اين کارتون هم همراه کارهاي ديگرش در اينترنت آمد و همزمان با آن، سايت «بالاترين» به عکس هائي از پرزيدنت خاتمي سابق - رئيس ستاد تبليغات جنگ در «دوران طلائي» - لينک داد که ايشان را با قشون خردسالانش در جبهه يا در راه جبهه نشان ميدهد.
کاش کارتونيست عزيز يک عمامه هم سر چکمه ميگذاشت. به اميد بهبودي او.
khatamiBache.gif

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی