بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 19 مرداد 1390

رژه همجنسگرايان ايراني با پرچم شير و خورشيد

عکس از : سحر تحويلي - استکهلم (اختصاصي اصغرآقا)
Sahar-8.jpg
Sahar-7.jpg
Sahar2w.jpg
Sahar1w.jpg
Sahar-3w.jpg
به گزارش سحر خانوم، اين رژه که روز شنبه 6 اوت در پايتخت سوئد برگزار شد و همجنسگرايان گروه هاي مختلف شغلي سوئد در آن شرکت داشتند، همجنسگرايان ايراني تنها تشکلي بود که با پرچم ملي کشوري ديگر در اين مراسم شرکت داشتند و البته با پرچمي که علامت حکومت ضد انساني و ضد همجنسگرائي بر آن نبود و نفش دل انگيز شير و خورشيد بر پرچم سه رنگشان خودنمائي ميکرد.
گي ها و لزبين هاي ايراني که يکي از آنها دندانپزشک بود و همراهانش نيز تحصيلکرده به نظر ميرسيدند با موزيک ايراني که از بلندگوي مراسم پخش ميشد به زيبائي ميرقصيدند و آواز ميخواندند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی