بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 15 مرداد 1390

او مرغ طوفان بود و ما طوطي ايوان!

مقاله من در سايت بي.بي.سي. هفته پيش نوشته شده. ديروز و امروز دل و دماغ نوشتن در اينجا نداشتم. امروز عصر حسين قويمي از راديو فردا با من مصاحبه تلفني کرد (در باره بختيار) کرد که نميدانم کي پخش ميشود. براي سايت راديو فردا هم چند خطي نوشتم که فردا پسفردا لابد ميگذارند. دلم گرفته. ياد شاپور بختيار بخير که بيست سال پيش در چنين روزي خميني و خامنه اي و رفسنجاني و خاتمي و ميرحسين و کروبي و باقي شان، سر او را با کارد آشپزخانه بريدند و امسال که يکي از قاتلان از زندان فرانسه به ايران برگشت، (وکيلي راد) معاون وزارتخارجه جمهوري اسلامي حلقه گل به گردنش انداخت.

اين روزها دارم روي سروده اي کار ميکنم که متن دفاعيات آيت الله خامنه اي در قفس دادگاه ملي آينده است. به زودي خواهيدش خواند. بنابراين غمگيني امروز من زودگذر است. شعر من از کارد آشپزخانه برّنده تر است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی