بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 10 مرداد 1390

بالاخره مهدی آمد! پرستو به لانه بازگشت!!

mehdiF.jpg
مهدی فلاحتی، شاعر، سردبیر اسبق «آرش» و برنامه ساز صدای آمریکا که یکی دو سالی مقابل دوربین دیده نمیشد و سردبیری خبر میکرد، از دوشنبه گذشته بار دیگر برنامه «روی خط» را که خود راه انداخته بود، میزبانی کرد. (البته عکسی که از اینترنت گیر آوردیم مربوط به یکی از اجراهای او در «تفسیرخبر» است.)
غیبت تصویری مهدی، بهانه ای به کیهان شریعتمداری و اقمار اینترنتی و ماهواره ایش داد که در مورد او هم انواع شایعات را دامن بزنند و قصه بپردازند و حکم صادر کنند. اکنون که پرستوی سبیلو به لانه اش بازمیگردد، ... اکنون که پرستوی سبیلو به لانه اش بازمیگردد، ... اکنون که پرستوی سبیلو به لانه اش بازمیگردد من بعد از عمری نویسندگی نمیدانم چه جوری مطلب را درز بگیرم و پایان بدهم!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی