بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 10 مرداد 1390

دو سایت خواندنی از برزگان طنز تبعید

«هزل داتکام» نوشته های طنز تازه دکتر حمیدرضا رحیمی از لس آنجلس
«عبدالقادر بلوچ» با طنزهای آفتابسوخته و داغ از ونکوور.
ضمناً «چه گواراهاي وطني» هم سروده تازه خودم است در گويانيوز.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی