بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 5 ارديبهشت 1390

شوخي با همکاران دوست داشتني

RadiFarda.jpg

با سپاس از همکاران وسواسي و هوشمندمان در سايت راديو فردا که براي رفع هرگونه سؤتفاهم، شرح عکس را اينقدر دقيق و عامه فهم نوشته اند، به اين ابراز تأسف ناگزيريم که با همه ي کوششي که در اين راه مبذول داشته اند، دقت نکرده اند که اين حضرات هردوشان «نشسته» اند و آنها با اين شرح عکس بيش از بيش و بيش از پيش موجبات سر در گمي کاربران را - خصوصا آنهائي که ديشب از کره ي مريخ آمده اند - فراهم کرده اند.

سابق بر اين در اينجور عکس ها که هر دو نشسته يا ايستاده بودند، بالاي سر کسي که ميخواستند مشخص شود، ضربدر ميزدند. ما براي کمک به سايت راديو فردا از اين شيوه استفاده کرده ايم که اميدواريم مقبول افتد و زيرش بنويسند:
"در عکس فوق بالا محمود احمدي نژاد و آيت الله خامنه اي، با علامث ضربدر(X) که کنار سرشان بصورت حرف ايکس قرار داده شده، و رنگ آن نيز زرد ميباشد، مشخص شده اند."

البته اگر اصرار به شرح نويسي براي اين عکس باشد، ميتوان نوشت:
عکس بالا: دو دزد جنايتکار که با سر نيزه و تجاوز و آدمکشي در مقابل ملتي ايستاده اند

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی