بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1390

فریبی چند لایه به نام مشائی

دوستان. این مقاله ایست به نوشته ی علیرضا احسانی فر، (نمی شناسم) در سایت گویا که خواندنی است. اگرچه که اصرار نویسنده در فارسی نویسی سره، گاهی دست-اندازه دارد، اما حوصله کنید. حرف هایش تازه و هوشمندانه است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی