بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 31 فروردين 1390

معرفي وبلاگ يک طنزنويس خوشذوق

بزد شيخ محمود، کروب را - بکوبيد الگوي نمرود را (وبلاگ دودوزه)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی