بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 28 فروردين 1390

یادی از زنده یاد بیژن پاکزاد

سروده ي پنج سال پيش، وقتي بيژن پاکزاد (زنده ياد) کت زرد را به من صله داد. (از آرشيو همين سايت - اکتبر 2006)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی