بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 16 فروردين 1390

پاسخي به مدعي. من خفقان نميگيرم!

براي همه ي عاشقان اوباما و مدعيان من و سنگ هائي که بعد از سي و دوسال بايد واميکندم. در «گويا»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی