بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 8 فروردين 1390

به جای عید نوروز٬ عید قربان!

در جواب مدعی

در جواب مدعی
----------------------
به جای عید نوروز٬ عید قربان!
تو گفتی و پسندیدیم آن را

فقط عیدت مبارک بر خودت باد
نگیری دست کم ما مردمان را

به جای سنبل و سبزه به شادی
بنه در سفره سیراب شیردان را

به جای نُقل٬ وقت سالتحویل
بکن با پشگلی شیرین دهان را

به جای تخم مرغ رنگی آنوقت
بفرما رنگ کن این دنبلان را

چه جشن باشکوهی٬ نوبرست این
بجنب آقا که عید آخرست این
۸ فروردین۹۰

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی