بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 4 فروردين 1390

در پاسخ شعرخواني اوباما

اين سروده ي من مخالف و موافق زيادي دارد. شما که کاربر اصغرآقائيد، خوب است نظرتان را ايميل کنيد به ما. سروده اينجاست: «گويا»
ايميل من اينجاست: hadikhorsandi@aol.com
(چون ايميل ها را همکار بيگناه من باز ميکند، از مخالفان دوآتشه خواهش ميکنم جنتلمن باشند!)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی