بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 25 اسفند 1389

چند کلمه نقل از فيسبوک

دوستان عزيز. ميدانم که نوروز مرا شاد ميخواهيد و سال نوم را شادمان. من هم متقابلا براي شما همين آرزو را دارم. پس لطفا از فرستادن پيام ها و ايميل هائي که وقت عزيز شما را ميگيرد و پيمانه ي اينترنتي ما را از اينطرف پر ميکند و جواب از ادب ميطلبد، خودداري کنيد. بگذاريد سال نو را آغازي مثبت و مسئول داشته باشيم نه آميخته با تعارف و تجمل بي پشتوانه. قربون همه ميرم و اگر پيامي، تکثتي، ايميلي جدي و کارساز باشد در خدمتم. هادي

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی