بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 10 اسفند 1389

"یا حسین میرحسین و یا مهدی، شیخ مهدی"

سه شنبه: بر اساس بیانیه این شورا، ( "شورای هماهنگی راه سبز امید") راهپیمایی امروز مخالفان، مصادف است با شب تولد میرحسین موسوی و شعار این راهپیمایی
"یا حسین میرحسین و یا مهدی، شیخ مهدی"
خواهد بود. (بي.بي.سي)

شعار پشت بند (پيشنهادي اصغرآقا):
"اي بابا، اي بابا - بدبختيم حالا حالاها"

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی