بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 3 اسفند 1389

پاسخ بي.بي.سي به "کلک ظريف" و پذيرش جبران مافات

خبرخوب اينکه همکاران مشفق، مطلب پائيني را به اطلاع مدير تلويزيون بي.بي.سي فارسي رسانده اند و آقاي صادق صبا ضمن تشکر از يادآوري ما توضيح داده است که اين جدول را عينا از اصل انگليسي ترجمه کرده اند.
اين البته عذر بدتر از گناه براي کل بي.بي.سي نيست، چرا که آقاي صبا آن را «اشتباه» خوانده است با اين تأکيد گلائي که ''there was no 'kalak-e zarif''. خصوصاً که سفارش کرده است اين mistake در هر دو زبان رفع و رجوع شود. (طبيعي است که اصلاح اين گرافيک ظريف و زيبا بيش از «کت و پيست» هاي معمولي وقت ميبرد.)

ما شادي دو پهلوي خود را از اين روند، به سپاسي ابراز ميکنيم و اين انتقادپذيري را - که بازده ملي و ژورناليستي داشت - ارج مينهيم. (خيلي ادبي شد ببخشيد. چاکريم!)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی