بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 1 اسفند 1389

کلک ظريف بي.بي.سي فارسي

گزارش اطلاعاتي جالبي با گرافيک ساده و زيبا بي.بي.سي فارسي از کشورهاي ملتهب خاورميانه داده. فقط عيبش اين است که به جاي خامنه اي، احمدي نژاد را هدف تظاهرات مردم ايران معرفي کرده و در رديف بن علي و مبارک و قذافي .... گذاشته! در حاليکه شعار مرگ بر خامنه اي در تظاهرات زياد بود و کسي احمدي نژاد را قابل شعار نميدانست. هيچکس هم نيست که نداند مردم ايران چه ميخواهند. چه بسا همه ي اين گزارش جالب هدفش همين شامورتي بازي و غلط اندازي بوده. به قول هموطن شمالي: از ظرافتش خوشم مياد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی