بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 8 دي 1389

رباعي سال نو

تحويل بگير سال ميلادي را
از کف ندهي نشاط و دلشادي را
باشد که به بام سرزمينت بيني
پرواز کبوتران آزادي را

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی