بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 4 دي 1389

توضيح در باره ي «پاچه خواري»

مثنوي تازه اي که به «گويا» داده ام، توضيحي لازم داشت که فرستادم زيرش بگذارند. اينجا هم توضيح را ميگذارم اما اصل مطلب آنجاست.

توضیح بعدی – اصطلاح «پاچه خواری» را من با نگرش و نگارشی جدا از آنچه در اصل بوده بکار برده ام. ظاهراً کارآئی این معنی در راستای کارم، قدرت سهو را در من افزایش داده است! «پاچه خاری» به معنی خوشخدمتی و تملق گوئی زیاد، - مثل خاراندن پاچه ی کسی، یا ماساژ دادن عضوی از کسی – در این چند ساله ابداع شده و جا افتاده است. با پوزش از مهران مدیری و دیگر همکاران سریال «برره».

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی