بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 17 آذر 1389

Child Abuse

دوستان عزیز. سیستم توانمندی که بچه ی هفت ساله ی شیرین سخن را به تبلیغات سیاسی برای خانواده اش وامیدارد و فیلمش را با مونتاژ حرفه ای و تیتراژ سینمائی! منتشر میکند، فحاشی به مرا در صفحات اینترنتی اش آغاز کرده است. اما مهم نیست ......

مهم اینکه ملت ما همراه با برانداختن رژیم کثیف جمهوری اسلامی، گوشمالی دادن به مخدوش کنندگان مبارزه را هم فراموش نخواهد کرد هرچند که آنها از قربانی کردن نوباوگان خانواده شان و "فیلم کردن" طفل معصومی که حرف های طوطی وارش با سخنان مقامات "سی. آی. ای" هم پهلو میزند، برای جاانداختن خودشان استفاده کنند و احساسات فوری مردم را به بازی بگیرند. چنین سواستفاده ای از کودکان در دنیای غرب حکم دقیق "چایلد- اب یوز" را دارد که مثل تجاوز دائی به خواهرزاده اش قابل تعقیب است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی