بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 16 آذر 1389

سواستفاده خانوادگي از کودک هفت ساله و بازي با آينده او

مهسا حيدرپور، هفت ساله ي خوش بيان و هوشمند، قرباني تبليغات خانواده اي سياسي و شهرت طلب.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی