بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 1 آذر 1389

سرگذشت شعر پارسي از سنگ تا چاپ سنگي

به به. به به. شاعر و پژوهشگر همشهري (هم لندني است و هم يزدي. پدر من هم يزدي خالص بود) دکتر محمود کوير چه کتابي درآورده. بايد پدرش هم درآمده باشد اما لذت برده ...

اين کتاب 640 صفحه اي بيست سال وقت اديب نازنين را گرفته. (ميافتد صفحه اي يازده روز و شش ساعت!) و حاصل، کتابي است ارزشمند و برآورنده ي نياز بسياري از پژوهشگران بعدي، که جايش در قفسه بالاي کتاب هاي مرجع فارسي، خالي بود.
کتاب «آيدا»‌- ناشر وسواسي که قبلاْ معرفي کرده بوديم - اين کتاب را به زيبائي چا‍پ کرده. من به سهم خود از دکتر محمود کوير، و آيدا: اکرم جوادي و عباس قيائي سپاسگزارم که با اين کتاب خيلي به داد من رسيدند!
aidabook@freenet.de
0049 - (0) 234 - 970 4804
--------------------------------
کارنامه ي دکتر محمود کوير

کتاب شعر:(نه جلد)
پاییزان. گل بیزان. بر بوم تاریکی. ببار ای دف. توکا خانوم. باغ تماشا. بارانک خانوم. آزالیا.آوازهای هزار و یک پاییز.
کتاب های پژوهشی:(یازده جلد)
بلوک میبد. نینوا. تاریخ طنز در ایران. جنبش های درویشان در ایران. زن در شاهنامه. ملانصرالدین. تاریخ تحولات اجتماعی در ایران در پنج جلد.سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی در دو جلد.
نمایشنامه:(پنج جلد)
شیلی بادبادک ها جوانه ها. خورشید زیتون دریا. خیابانی. دولت عشق. چهار نمایشنامه.

مقاله و رساله:
صد ها مقاله در شناخت:
شاهنامه فردوسی
ادبیات و عرفان ایران باستان
عرفان ایرانی
کودکان
زنان
تاریخ و فرهنگ ایران
که در نشریات زیر به چاپ رسیده است:
چیستا. هنر و مردم. ایران. آرش. عصر نو. کاوه. ادبیات و فرهنگ و.......
و براي آگاهي بيشتر، صفحه اينترنتي به نشاني:
www.mahmoodkavir.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی