بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 23 آبان 1389

اسب ابلق سم طلا

برای تو سخت است احمق نباشی - دریده نباشی دهن لق نباشی

برای تو سخت است احمق نباشی
دریده نباشی دهن لق نباشی

برای تو سخت است در هر دقیقه
پی دادن حق به ناحق نباشی

ولایت که مطلق شده در تباهی
چرا تو تبهکار مطلق نباشی

برای چپاولگرانه دریدن
چرا همدل آن جعلق نباشی

چو سردار خواهد بتازد به مردم
چرا بهر او اسب ابلق نباشی

نباشد چو قلاده و پوزه بندت
چرا زیر و بالا به وق وق نباشی

برای تجاوز به ابنای میهن
سراپا چرا حاضر و شق نباشی

بر امواج مواج دریاچه ی خون
چرا بر نشسته به زورق نباشی

چو هفتاد میلیون شده غرق ذلت
چرا تو یکی غرق رونق نباشی

به فردای خود هم بیندیش مؤمن
که پیوسته اینسان موفق نباشی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی