بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 23 آبان 1389

به مناسبت چهلمين روز پرواز مرضيه

این عکس در تاریخ 30 مرداد 1368 در ( لالون ) فشم منزل خانم مرضیه - توسط علي خادم - گرفته شده.
ردیف اول از پائین، سمت راست. - شاهرخ نادری - تورج نگهبان – محمد میرنقیبی – نصرتی.
2- احمد قدکچیان – مرتضایی – اردشیر روحانی – بیژن ترقی – نعمت الله گرجی – فریدون مشیری
3- نجم آبادی – جمال وفایی – انوشیروان روحانی – ناصر مسعودی – رسولی
4- ناصر ملک مطیعی – منوچهر همایون پور – علی تجویدی – مجید محسنی – جهانگیر ملک – تقی ظهوری
5- عدنانی – حسن گلنراقی – علی تابش – جواد لشکری - ....
خانم مرضیه – فرهاد فخرالدینی – فضل الله توکل – نجمی مرتضایی. ...
Marzieh2.jpg

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی