بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 3 آبان 1389

«مجاهدين خلق، هادي خرسندي، مرضيه»

اول بار نيست که به طنزهاي «ف. م. سخن» لينک ميدهم. اما اين بار بيش از هميشه حق دارم! (من او را مثل شما از مقالاتش ميشناسم)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی