بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 2 آبان 1389

خواهرزن توني بلر ناگهان مسلمان شد!

KhaharZan.jpg
ميس لورن مسلمان شد. قربتاٌ ال الله - خواننده ي قرآن شد قربتا .ال الله
خبر داغ صبح يکشنبه. خواهرزن توني بلر ناگهان مسلمان شد. نشريه ي «ميل آن ساندي» از قول دوشيزه لورن بوت مينويسد که او به دنبال يک تجربه مقدس که در ايران داشته در يک سه شنبه بعد از ظهر ناگهان مسلمان شده. لورن ميگويد همينطور که نشسته بودم احساس کردم مورفين مذهب خلسه اي به من داده و درجا به اسلام روي آوردم. ديگر لب به مشروب نزدم. هروقت از خانه بيرون ميروم با حجاب ميروم. روزي 5بار هم نماز ميخوانم.
ما هم اضافه کنيم که دوشيزه خانم 43 ساله البته از مدت ها قبل که کارش را در «پرس.تي.وي» - کانال انگليسي جمهوري اسلامي - در لندن آغاز کرد، با بيت المال مسلمانان آشنا شده بود.
باز هم خبر خواهيم داد. فعلا.
راستي. اين هم فيلم اين ضعيفه!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی