بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 13 مهر 1389

اشکي براي کمدين محبوبم

Norman-Wisdom-006.jpg
آه نورمن. ياد نوروزهاي کودکي. ياد ايران. ياد روزهاي شاد ... آه نورمن ... . آه
(مثنوي ختنه نورمن در قم از ارشيو اصغرآقا)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی