بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 3 مهر 1389

نره خر

سروده ي تازه

نره خر

از پس عمري، اين در و آن در
با زن بسيار، رفته به بستر

دخترکان را، برده به غارت
وعده ي عقد و، هتک بکارت

تخم درشت و، زيپ گشاده
هم نگذشته، از خر ماده

تازه به فکر، وصلت رسميست
«همسر من کو؟، لايق من کيست؟»

نره خر آمد، با ذکر راست
يک زن خوب و، باکره ميخواست!

هادي خرسندي

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی